اطلاعات سازمان

برای ثبت اطلاعات مربوط به شرکت از قسمت اطلاعات سازمان کمک می‌گیریم. برای این منظور به منوی حسابداری مراجعه کرده و در سرفصل اطلاعات، شاخه اطلاعات سازمان را کلیک می‌کنیم که صفحه زیر را مشاهده می‌نمائیم.

ce

پس از ورود به منوی اطلاعات فهرست سازمانهای ایجاد شده برای نرم‌افزار را مشاهده می‌کنیم، در ستون عملیات این فهرست امکاناتی نظیر مشاهده اطلاعات سطر انتخاب شده، مشاهده سوابق و حذف سطر مذکور وجود دارد. برای ایجاد سازمان بر روی سطر موجود در جدول کلیک کرده و وارد پنجره ایجاد می‌شویم که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

cap

در شکل فوق اطلاعات سازمان  همچون کد اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی، تلفن، آدرس، استان و شهر، همراه با آرم شرکت را وارد نموده و تایید می‌نمائیم.

همچنین می‌توانیم برای سازمان موردنظر تصویری تا حداکثر  MB 1 را انتخاب نمائیم.