اسناد حسابداری

در این منو کلیه اسناد را به صورت فهرست‌وار می‌توان مشاهده نمود، و با کلیک کردن روی هر سطر می‌توان جزئیات سند مربوطه را مشاهده کرد. بدین منظور به منوی حسابداری رفته و از قسمت سرفصل عملیات شاخه اسناد حسابداری را انتخاب می‌کنیم، که صفحه زیر باز می‌شود:

capture

برای ایجاد سندجدید از دکمه ایجاد سند در بالای پنجره استفاده می‌شود. پس از زدن دکمه ایجاد پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود:

capture

هر سند حسابداری دارای دو شماره می‌باشد(عطف سند و شماره سند) که عطف سند ثابت بوده و توسط خود سیستم مقداردهی می‌شود، اما شماره سند توسط کاربر قابل تغییر می‌باشد.

نوع سند بر اساس نیاز کاربر انتخاب می‌شود و می‌تواند عادی – افتتاحیه – اختتامیه – بستن – اصلاحی و  یا یادداشت باشد.

مرجع سند در واقع آن قسمتی از نرم‌افزار است که سند از آن صادر شده است، بعنوان مثال: چنانچه کاربر سند را به‌صورت دستی ایجاد کرده باشد، مرجع سند “حسابداری” می‌باشد. چنانچه سند از زیرسیستم خزانه‌داری صادر شده است، مرجع خزانه‌داری می باشد  و …

حرکت در کلیه سلول‌ها و ابزارهای سیستم جامع کلیک با تب یا موس انجام می‌شود.

کد حساب معین، کد حساب‌های تفصیلی، شرح آرتیکل، مبلغ و مشخصات پیوست در قسمت اصلی سند وارد می‌شود و شرح حساب‌های معین و تفصیلی در پائین سند نمایش داده می‌شود.

برای هر سند می‌تواند پیوستی به‌صورت فایل عکس یا PDF ذخیره نمود.

در پائین امضاء سند در چهار سطح وجود دارد، که براساس دسترسی کاربران قابل تغییر می‌باشد. در این قسمت چنانچه کاربری مشاهده کند سند اشتباه تنظیم شده می‌تواند در قسمت امضاء توضیحی درج نموده تا کاربر رده پایین‌تر نسبت به اصلاح سند اقدام نماید.

در سمت چپ و بالای هر سند ابزارآلاتی تعبیه شده است؛

این ابزارها امکاناتی به شرح زیر را به کاربر می‌دهد:

  • مخفی نمودن سند
  • Reload یا تازه سازی صفحه
  • کپی نمودن مقدار سطر قبل سند
  • کپی نمودن یک سطر سند
  • گردش حساب هریک از حساب‌های بکار رفته در سند حسابداری
  • موازنه نمودن سند
  • کپی سند جاری
  • الصاق موارد کپی شده

چنانچه سند از زیرسیستم‌ها صادر شده باشد، کاربر تنها اجازه مشاهده سند مربوطه را دارد و اگر نیاز به تغییر در سند باشد، باید به زیرسیستم مربوطه رفته و از آنجا نسبت به اصلاح اقدام نمود.