گزارش اسناد مالی

برای گزارش‌گیری از اسناد مالی دریافتنی و پرداختنی از این منو استفاده می‌کنیم، در این منو که شکل آن در زیر آورده شده است فیلترهای متنوعی برای راحتی و تسریع بخشیدن به کار کاربر وجود دارد. به منوی خزانه‌داری رفته و در سرفصل مشاهدات، گزارش اسناد مالی را انتخاب کرده و صفحه زیر گشوده می‌شود:

گزارش-اسناد-مالی
قبل از اینکه فیلدها را پر نمائید، ابتدا نوع سند را مشخص کنید که از سند دریافت یا سند پرداخت می‌خواهید گزارش تهیه نمائید. که در بالای صفحه همان‌طورکه مشخص شده است، گزارش دریافت یا گزارش پرداخت را انتخاب می‌نمائید.

پس از انتخاب کردن نوع گزارش، در قسمت اول این فیلتر می‌توانیم بر اساس مبلغی خاص اسناد مالی مربوطه را جستجو کنیم و در فیلترهای بعدی می‌توانیم صندوقی که چک در آن موجود است یا شخص پرداخت یا دریافت‌ کننده، شماره سند و تاریخ را محدود نمائیم. چنانچه به تمامی اسناد بخواهید دسترسی داشته باشید، کافیست فیلد مربوط به تاریخ را مشخص نمائید و سپس تائید کنید. خروجی را بدون داشتن تیک مشاهده خلاصه گزارش مشاهده نمائید.

چنانچه بخواهیم خلاصه گزاش را مشاهده کنیم تیک مربوطه را گذاشته و تائید می‌نمائیم، خروجی به‌صورت زیر می‌باشد:

نمونه-گزارش-اسناد-مالی

همانطور که مشاهده می کنید، گزارشات قابلیت تبدیل به خروجی WORD ,PDF ,EXCEL را دارا می‌باشند. بدین منظور کافیست تا بر روی هرکدام که مدنظر می‌باشد، کلیک کنید تا فایل درخواستی دانلود شده ودر پائین صفحه نمایش داده می‌شود.