وب سرویس کلیک

 

تابع GetInventoryChildItems

پارامترهای ورودی تابع Username string
Password string
خروجی فایل json از لیست تمامی کالاها بدون در نظر گرفتن پوشه های کالایی

تابع GetInventoryRootItems

پارامترهای ورودی تابع Username string
Password string
خروجی فایل json  از لیست پوشه بندی تمامی کالاها با زیر مجموعه های آن ها

تابع GetItemHoldings

پارامترهای ورودی تابع

Username string
Password string
technicalCode stringکد فنی یا تدارکاتی کالا
parentsDescription: پوشه بالادستی کالا(مثلا گروه پژو 206 کد 22)

خروجی فایل json  از موجودی کالای وارد شده در انبارهای فعال سیستم

تابع GetItemPrice

پارامترهای ورودی تابع

Username string
Password string
technicalCode stringکد فنی یا تدارکاتی کالا
priceListCode: شماره لیست قیمت در سیستم کلیک

خروجی فایل json ردیف مورد نظر کالا در لیست قیمتی که به تابع داده شده است(ردیف شامل نام کالا، کد کالا در سیستم کلیک، کد فنی، قیمت، مالیات کالاف تخفیف کالا و عوارض کالا و قیمت با احتساب ارزش افزوده(tax))

تابع GetPriceLists

پارامترهای ورودی تابع

Username string
Password string

خروجی فایل json  از لیست لیست های قیمت با تاریخ شروع و پایان و عنوان لیست در دوره جاری فعال

دسترسی به وب سرویس

آدرس وب سرویس

http://araz.clickmis.net/itemservice.asmx

نام کاربری admin
رمز ورود 1234