معرفی

کلیک می‌تواند تمامی نیازهای موردنظر شما را طبق درخواست شما شخصی‌سازی کند، تا در روند فعالیت خود اختلالی نداشته باشید و به فرآیند کاری شما سرعت بخشیده شود. نرم‌افزارهای مالی کلیک قابلیت انعطاف پذیری را دارد، یعنی می‌تواند مطابق با نیازهای مشتری خود را متناسب کند. منظور از شخصی سازی یا همان سفارشی به صورت دقیق اضافه یا کسر کردن یک یا چند ماژول برای مشتری خاص می‌باشد. کلیک سفارشی برای کلیه شرکت‌ها، موسسات، کارخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای صنفی بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ قابلیت سفارشی سازی را دارد. به طور مثال: یکی از محصولات کاربردی، ماژول مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) است، که به همراه دیگر ماژول‌های کلیک جهت مکانیزه کردن کلیه فعالیت‌های ارتباطی سازمان با مشتری آماده بهره‌برداری شده است.

کلیک توانایی پیاده‌سازی تمامی نیازها و نظرات شما را در رابطه با سیستم‌های مالی  مدنظرتان را دارد و می‌تواند خود همگام با نیازهای شما سازگار سازد تا به روند کاری خود سرعت بخشید و از کار با کلیک لذت ببرید. کارشناسان کلیک از مرحله نخست که شامل شناخت نیاز مشتری و جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد تا مرحله پایانی که پیاده‌سازی نرم‌افزار‌ سفارشی است، در کنار شما خواهند بود.

برخی از مزایای نرم‌افزار سفارشی به شرح زیر می‌باشد:

  1. پیشی گرفتن بر سایر رقبا با کاهش هزینه‌های زمانی و اشتباه نیروی انسانی
  2. طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار با توجه به نیاز مشتری جهت بهبود کسب و کار
  3. عدم صرف نظر کردن از برخی نیازها به دلیل نبود امکانات نرم‌افزاری
  4. کنترل بیشتر به روند کاری با وجود گزارشات متنوع
  5. امکان بهره‌برداری از ایده‌های جدید
  6. سهولت در انجام امور