معرفی

 

سیستم نرم‌افزاری کلیک لایه‌بندی طراحی شده، بدین منظور که دارای هفت سطح حسابداری می‌باشد. یعنی، شما میتوانید اطلاعات خود را در هفت سطح: معین، تفضیلی، گروه و چهار سطح تفضیلی مازاد طبقه‌بندی کنید. برای مثال: یک شرکت انبوه‌ساز میخواهد بداند هزینه دستمزد اجرای کاغذ دیواری شخصA درطبقهB پروژهC چقدر شده است؟ که با این سطح‌بندی به راحتی میتواند گزارشگیری نماید و اطلاعات دقیقی از هر بخش خود داشته باشد.