نرم افزار حسابداری کلیک - نسخه سفارشی

معرفی

نسخه‌ی سفارشی در حقیقت یکی از نسخه‌های کلیک است که با نظر مشتری تغییر یافته و یا تکمیل می‌شود. از دید ما هر کسب و کاری دارای ویژگی‌های خاص آن مجموعه می‌باشد. حتی گاها دو کسب و کار مشابه در یک صنف کارکردهای مختلفی دارند. لذا با توجه به اصل رضایت مشتری و مشتری‌مداری کلیک قبل از قرارداد نکات مدنظر مشتری در یک فایل به قرارداد پیوست می‌شود. کارشناسان فنی کلیک تلاش می‌کنند قبل از هر کاری نظرات مشتری را در تهیه‌ی گزارش فنی جهت پیوست قرارداد رعایت کنند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با در ارتباط باشید.

امکــانــات

حسابداری

 • تعریف دوره‌های مختلف با امکان تعیین بازه زمانی
 • تعریف حساب کل و گروه، معین با تخصیص حسابهای تفضیلی تا ۱ سطح
 • تعریف حساب‌های تفضیلی تا عمق نامحدود
 • امکان بستن حساب‌ها به صورت اتوماتیک
 • ثبت اتوماتیک تراز اختتامیه و افتتاحیه و بستن دوره‌های مالی
 • گزارش دفتر کل و معین براساس حساب معین و تاریخ و امکان مرتب سازی گزارش
 • گزارش دفتر تفضیلی با امکان تعیین سطح تفضیلی و یا خلاصه تفضیلی و گزارش‌گیری در سطح معین و تفضیلی
 • گزارش دفتر روزنامه در سطح معین و تفضیلی و با شرط تاریخ
 • گزارش صورت سود و زیان با تنظیم تاریخ با فرمت استاندارد مالیاتی جدید
 • گزارش ترازنامه با فرمت استاندارد مالیاتی

خزانه داری

 • امکان تعریف صندوق‌ها با مشخص کردن فعال یا غیر فعال بودن و اعمال سطح دسترسی صندوق به گروه‌های کاربران
 • امکان تعریف حساب‌های بانکی مختلف و اعمال سطح دسترسی بانک به گروه‌های کاربران
 • امکان تعریف دسته چک‌ها و فرمت‌های چاپ چک
 • امکان ثبت دریافت‌های نقدی
 • امکان ثبت پرداخت‌های نقدی
 • امکان ثبت واریزهای بانکی
 • امکان ثبت برداشت‌های بانکی
 • امکان ثبت اسناد مالی دریافتی با قابلیت چاپ و واگذاری چک به بانک، وصول چک در صندوق، برگشت چک، خرج چک یا استرداد چک
 • امکان ثبت اسناد مالی پرداختنی با قابلیت چاپ و پاس شدن یا برگشت چک
 • امکان ثبت اسناد مالی دریافتنی ابتدای دوره
 • امکان ثبت اسناد مالی پرداختنی ابتدای دوره
 • امکان گزارش اسناد مالی (پرداخت‌ها و دریافت‌ها با امکان گذاشتن شروط: مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده، محدوده تاریخ و محدوده شماره اسناد) با قابلیت مرتب سازی بر اساس شماره، عطف، تاریخ و سررسید بصورت صعودی و نزولی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • مکان گزارش دریافت و پرداخت نقدی با شرایط فیلتر گزارش اسناد مالی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • کان گزارش واریز و برداشت بانکی با شرایط فیلتر گزارش اسناد مالی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش صندوق با قابلیت محدود کردن صندوق‌ها و تاریخ و مرتب سازی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش خلاصه عملکرد صندوق‌ها (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش بانک (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تنظیم هشدار چک‌های دریافتی و پرداختی

انبارداری

 • امکان تعریف انبارهای متعدد و اعمال سطح دسترسی انبار به گروه‌های کاربران و امکان تعیین روش ارزیابی و نوع انبار
 • تعریف کالاها با تعداد سطوح نامحدود و اختصاص یک کالا به چند انبار بطور همزمان
 • تعیین یک واحد کالایی به کالاها
 • امکان تعریف بارکد برای کالاها و نیز چاپ بارکد کالاهای جدید در سیستم و تولید برچسب بارکدی برای کالاها
 • امکان import لیست کالاها به انبار و export لیست کالاها
 • امکان ثبت رسید انبار، حواله انبار، حواله برگشتی، رسید برگشتی و حواله انتقالی با قابلیت چاپ
 • امکان ثبت حواله انتقالی با قابلیت چاپ
 • امکان تعریف موجودی کالای ابتدای دوره و انتقال کالاهای انتهای دوره قبل به دوره جاری و چاپ آن‌ها(انبارگردانی ابتدای دوره)
 • امکان تهیه گزارش موجودی انبارها با قابلیت محدود کردن تاریخ، کالا و انبار (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تهیه موجودی کالاها با امکان نمایش آخرین قیمت ورودی و خروجی و نیز کالاهای منفی و صفر (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تهیه کارت گردش کالا (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)

خرید و فروش

 • امکان تعریف مشتریان نامحدود حقیقی و حقوقی با امکان اختصاصی سقف تخفیف ، سقف اعتبار ، نوع تسویه و اختصاص ویزیتور و لیست قیمت، کشور، شهر، استان و منطقه و گروه مشتری و و فیلترینگ جدول مشتریان براساس گروه مشتری، نوع فاکتور و لیست قیمت و منطقه
 • امکان ثبت مشتری لیست سیاه و یا عادی
 • امکان بارگذاری لیست مشتریان از روی فایل اکسل با تعیین اتوماتیک حساب تفضیلی و شخص آن مشتری به صورت خودکار
 • مکان تعریف فروشندگان با تعیین گروه فروشنده و فیلترینگ جدول فروشندگان براساس گروه
 • مکان تعریف لیست قیمت فروش به صورت نامحدود و اعمال سطح دسترسی به گروه های کاربران جهت استفاده از لیست و امکان کپی لیست قیمت
 • بت فاکتورهای خرید به صورت آزاد و یا از روی رسید انبار و ثبت پرداختی‌ها به فروشنده همزمان با ثبت فاکتور و چاپ آن
 • بت فاکتورهای فروش و ارسال پیامک از روی فاکتور
 • کنترل قیمت خرید کالا در هنگام ثبت فاکتور فروش
 • امکان ثبت فاکتورهای فروش رسمی و غیر رسمی با قابلیت چاپ فاکتور دارایی و فاکتور معمولی
 • ثبت فاکتور براساس لیست قیمت و همچنین امکان قفل کردن فاکتور بر روی لیست قیمت
 • امکان تعیین نوع و نحوه تسویه حساب مشتری در هنگام ثبت فاکتور فروش
 • امکان نمایش کالاها در فاکتور به صورت کاشی چین(مناسب برای رستوران‌ها)
 • امکان ثبت فاکتور و همزمان ثبت دریافتی نقدی از مشتری(مناسب برای فروشگاه‌ها)
 • امکان خلاصه سازی فاکتور فروش منطبق با نیاز کاربر
 • صدور حواله انبار ، رسید انبار و سند حسابداری از روی فاکتور های خرید و فروش در هنگام ثبت فاکتور و چاپ آن‌ها
 • امکان ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و برگشت از فروش
 • گزارش فاکتورهای خرید و برگشت از خرید با قابلیت محدود کردن تاریخ، انبارها، شماره فاکتور و فروشنده
 • گزارش فاکتورهای فروش و برگشت از فروش با قابلیت محدود کردن تاریخ، انبارها، شماره فاکتور، مشتری
 • چاپ جزئیات فاکتور خرید رسمی با قابلیت تهیه برای ارائه به دارایی
 • چاپ جزئیات فاکتور فروش رسمی با قابلیت تهیه برای ارائه به دارایی جدید
 • گزارش فروش روزانه سازمان‌ها، شعبه‌ها، دوره‌ها و انبارها به صورت نمودار و نیز در بازه‌های زمانی مختلف روز و هفته و ماه و سال
 • گزارش فروش روزانه براساس جدول، نمودار دایره ای مقایسه ای، میله ای و نقطه ای
 • گزارش آمار معاملات فصلی با فرمت مورد نظر دارایی
 • گزارش رتبه‌بندی فروش براساس انبار و صندوق و شعبه و وزن‌دهی انبارها در نحوه محاسبه رتبه و نمایش به ۵ صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی و سالیانه در داشبور مدیریتی جدید
 • امکان ایجاد مشتری در هنگام ثبت فاکتور فروش و یا پیش فاکتور
 • امکان ایجاد راننده یا توزیع کننده در هنگام ثبت فاکتور فروش یا خرید
 • امکان ایجاد فروشنده در هنگام ثبت فاکتورخرید
 • امکان ایجاد گروه‌های کاربران جهت دادن سطح دسترسی به کاربران سیستم
 • امکان تعیین پیش فرض‌های سیستم شامل تعریف انواع حساب‌ها، بانک‌ها، مناطق، واحدهای کالایی و …..
 • گزارش عملکرد کاربران به صورت نموداری
 • امکان ثبت مخاطبان سیستم به صورت دفترچه تلفن و ارسال پیامک یا ایمیل برای آن‌ها جدید

سفارشات

 • امکان تعریف نوع مشخصه‌ها
 • امکان تعریف گروه های مشخصه
 • امکان تعریف مشخصه با توجه به نوع مشخصه و گروه مشخصه تعریف شده
 • امکان تعریف سفارش براساس مشخصه‌های تعریف شده
 • امکان گزارش مشخصه براساس نوع و گروه مشخصه
 • امکان گزارش سفارش براساس مشتری، تاریخ سفارش، تاریخ تحویل و موارد دیگر در سفارش

گردش‌کاری

 • امکان تعریف گردش‌کاری‌های مختلف
 • امکان تعریف مراحل مختلف گردش کاری
 • امکان انتساب مراحل مختلف کاری به یک یا چند گردش کاری
 • امکان تعیین سطح دسترسی هر مرحله‌ی گردش کاری به گروه‌های کاربری سیستم
 • امکان تعیین کارهای اجرایی هر مرحله‌ی کاری
 • امکان اختصاص کلاس یا متد یا فرم یا فرمول هر کار اجرای در سیستم گردش کاری
 • امکان تعریف قالب ‌های اس ام اس برای هر مرحله از ایستگاه‌های کاری
 • امکان گزار‌گیری از یک فایل گردش کاری براساس فاکتور یا مشتری یا سفارش و یا هر عاملی که در گردش‌کاری دخالت دارد.

بهای تمام شده

 • امکان تعریف هزینه‌ها و درآمدهایی که باعث تعیین قیمت تمام شده می‌شوند
 • اتصال هزینه‌ها و درآمدها به حساب های معین و تفضیلی
 • امکان ثبت هزینه درآمد در لحظه در فاکتور خرید برای هر سطر کالایی و به تبع آن در رسیدهای انباری
 • امکان ثبت در لحظه هزینه درآمد کالایی در فاکتور فروش و به تبع آن در حوالجات انباری
 • امکان گزارش‌گیری از هزینه و درآمدهای ثبت شده برای هر کالا و محاسبه‌ی بهای تمام شده در کالای بازرگانی شده
 • امکان تعیین هزینه و درآمد هر کالا در فرمول تولید و به تبع آن ضایعات کالایی
 • امکان تعیین حساب‌های معین و تفضیلی ای که باعث درگیر شدن در تولید کالا می‌شوند
 • امکان تعیین بهای تمام شده کالای تولیدی در هنگام ثبت فرآیند تولید
 • ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری مربوط به این موارد

مدیریت ارتباط با مشتری

 • امکان تعریف کارشناس و اتصال آن به حساب تفضیلی در سیستم
 • امکان تعیین انواع شرح‌های مورد نظر برای ثبت تماس ها با مشتری
 • امکان ثبت تماس مشتری با تعیین کارشناس، قرارداد مشتری، طرف حساب مشتری و ….
 • امکان تعیین مرتبه تماس و نوع تماس(حضوری، تلفنی، مکاتبه ای و …) با مشتری
 • امکان ثبت پیگیری برای تماس با مشتری
 • امکان ثیت ایمیل و پیامک برای مشتری و مشاهده سابقه ی ایمیل ها و پیامک ها برای مشتری
 • امکان گزارش گیری از کارشناس در خصوص تماس ها با مشتری

سفارشات خارجی و ارزی

 • امکان تعیین ارزهای مورد استفاده در سیستم (دلار، یورو و …)
 • امکان تعیین نرخ ارزهای تعریف شده با تاریخ و ساعت نرخی
 • امکان ثبت فاکتور خرید، فروش و هزینه های خرید و فروش براساس ارز مرجع
 • امکان ثبت سند حسابداری با استفاده از نرخ های ارزی تعیین شده براساس ساعت و تاریخ ثبت نرخ
 • امکان ثبت رسید و حواله های ریالی انبار داری براساس ارز مرجع ثبت شده
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع از فروشندگان کالا و خدمات
 • امکان گروه‌بندی کالاها برای تعیین حوزه فعالیت فروشندگان
 • امکان معرفی پرسنل بازرگانی و محدوده فعالیت هر یک از آن‌ها در زمینه خریدهای داخلی یا خارجی
 • تعریف پارامترهای موثر بر خرید خارجی و فراخوانی آن‌ها در سندهای مختلف خرید خارجی
 • امکان تعریف گروه‌های مختلف کالا برای تعیین تعرفه و حقوق ورودی هر یک
 • امکان تعریف ارز و نرخ برابری با ریال در تاریخ‌های مختلف
 • صدور درخواست‌های خرید بر مبنای اطلاعات موجودی انبار، درخواست کالا از انبار و برنامه‌ریزی احتیاجات مواد
 • استفاده از گزینه‌های خاتمه و برگشت از خاتمه خرید در اغلب مراحل خرید به منظور اعمال تصمیمات پیش‌بینی نشده
 • محاسبه و کنترل مقدار سفارش در راه
 • صدور سفارش خرید بخش بازرگانی
 • ترکیب چند درخواست خرید یا بخشی از یک درخواست خرید یا حتی بخشی از یک قلم درخواست خرید یا یک یا چند سفارش خرید
 • پیشنهاد و تعیین فروشندگان منتخب برای هر سفارش خرید
 • تهیه نامه استعلام صادره به فروشنده
 • تهیه صورت خلاصه استعلام از فروشندگان برای هر سفارش با تفکیک قیمت خالص و ناخالص
 • ثبت پیش‌فاکتور اولیه، دستور خرید و پیش‌فاکتور نهایی
 • ثبت اطلاعات بیمه، ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای یک پیش‌فاکتور دریافت شده از یک فروشنده
 • چاپ فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی توسط سیستم
 • ثبت اطلاعات خریدهای نقدی و اعتباری
 • امکان نگهداری اطلاعات فاکتور و ثبت آن بر مبنای پیش‌فاکتور نهایی، ثبت سفارش و گشایش اعتبار
 • امکان صدور چند فاکتور برای یک پیش فاکتور در حالتی که یک پیش‌فاکتور در چندین محموله برای خریدار ارسال می‌شود(Partial Shipment)
 • ثبت اطلاعات بارنامه و صورت بسته‌بندی (Packing List) برای یک محموله
 • ثبت اطلاعات ترخیص کالا از گمرک و محاسبه‌ی حقوق و عوارض گمرکی یک محموله ترخیص شده
 • امکان ردیابی سفارش در فرآیند خرید
 • ثبت اطلاعات ارسال کالا به انبار براساس اطلاعات ترخیص
 • تعریف حساب‌های ثابت سیستم خرید خارجی
 • پوشش فرآیندهای حسابداری خرید خارجی در فرم جامع حسابداری خرید خارجی
 • محاسبه‌ی بهای تمام شده خرید خارجی و پوشش فرآیندهای حسابداری بهای تمام شده
 • امکان ثبت برگشت کالای نامنطبق برای کالاهای برگشتی از انبار
 • امکان ثبت اسناد مطالبه خسارت (Claim) و تاییدیه مطالبه خسارت (Credit Note) برای ثبت تمام شرایط کلیم
 • پوشش فرآیندهای حسابداری کلیم در فرم جامع حسابداری کلیم
 • زمان‌بندی سفارش‌ها و پیش‌بینی تاریخ انجام هر یک از مراحل خرید
 • ثبت اطلاعات پیشرفت و دلایل تاخیر فعالیت‌های خرید
 • تعریف پارامترهای ارزیابی
 • ارزیابی فروشندگان براساس یک سفارش یا حتی یک کالا با توجه به پارامترهای تعریف شده
 • مرور اسناد برای پیگیری مراحل انجام‌شده و نمایش اسناد ثبت شده برای هر درخواست خرید
 • گزارش‌های دوره‌ای خرید
 • نمایش کلیه‌ی اسناد موجود درسیستم به تفکیک نوع سند(کلیه‌ی درخواست‌ها، سفارش‌ها، پیش فاکتورها و ….) با کمک فیلترهایی همچون محدوده‌ی تاریخ، صادر کننده‌ی سند و …
 • نمایش اسناد مرتبط با یک کال، فروشنده یا کارشناس خرید خاص
 • روند خرید از درخواست تا رسید انبار برای پیگیری انبار
 • تهیه نامه استعلام صادره به فروشنده

«مزایای ویژه»


 • آموزش

  کار با کلیک بسیار ساده طراحی شده است، و مدت زمان آموزش رایگان برای این نسخه نامحدود می‌باشد.

 • زیرسیستم‌ها

  در این نسخه تمامی زیرسیستم‌های مورد نظر شما بنا به نیاز  و کاربرد شما ایجاد می‌شود.

 • ماژول‌ها

  تمامی ماژول‌های تهیه شده در کلیک قابلیت اعمال در نسخه مورد نظر شما را دارد.

 • تعداد کاربر

  تعداد کاربران در نسخه سفازشی نامحدود و بسته به نیاز مشتری است.

 • شعبه‌پذیری

  تعداد شعب در این محصول نامحدود می‌باشد، و بسته به نیاز و کاربری مشتری است.

 • پشتیبانی رایگان

  پشتیبانی این نسخه نامحدود درنظر گرفته شده، چه از لحاظ مدت زمانی و چه سطح پشتیبانی