کارشناس‌

برای اینکه اطلاعات کارشناسان(مثلا: کارشناسان واحد فروش) موسسه را وارد نمائیم،  به سرفصل اطلاعات منوی خرید و فروش شاخه‌ی کارشناس رفته و کارشناسانی که از قبل تعریف کردیم را مشاهده می‌کنیم.

و در صورت اضافه کردن کارشناس روی +کارشناس‌جدید کلیک کرده تا صفحه زیر را مشاهده کنید و مطابق مشخصات فرد سلول‌ها را پرکنید: