رسید انبار

در هر دو روش ثبت ادواری و دائمی موجودی کالا پس از ثبت فاکتور خرید رسید انبار به‌صورت خودکار صادر می‌شود و ثبت سند حسابداری آن نیز اتومات ثبت می‌گردد.

در هنگام ثبت خرید کالا چنانچه روش ثبت ادواری(بازرگانی) باشد، کالای خریداری شده تنها به‌صورت مقداری در رسید انبار ثبت می‌شود، اما در روش ثبت دائمی(تولیدی) رسید انبار صادره به‌صورت مقداری و ریالی ثبت می‌شود.

رسید انبار در منوی انبارداری، سرفصل عملیات قابل دسترسی می‌باشد و به‌صورت زیر می‌باشد:

برای ثبت رسید انبار جدید در صفحه بالا در قسمت هایلایت شده گزینه +رسیدانبار را کلیک کرده و صفحه رسید انبار جدید به‌صورت زیر برای شما گشوده خواهد شد:

شماره رسید انبار به‌صورت خودکار توسط سیستم ثبت می‌شود، که غیرقابل تغییر می‌باشد. نام انباری که کالا به آن وارد شده است، را در قسمت انبار مقصد وارد می‌کنیم. در تمامی رسیدها و حواله‌های انبار برای ثبت کالا قسمتی از نام یا کدکالا را وارد نموده و از لیست نمایان شده کالای موردنظر را انتخاب می‌کنیم. برای مقدار می‌توانیم، مقدار را در یکی از قسمت‌های واحد اصلی یا فرعی وارد نموده تا واحد دیگر به‌صورت خودکار پر شود. ارتباط بین واحد فرعی و اصلی قبلا در قسمت تعریف کالا مشخص شده است.