گزارش موجودی انبارها

گزارشات سیستم انبارداری در این منو وجود داشته که براساس آن‌ها می‌توان گزارشاتی به شرح زیر استخراج نمود. برای این منظور به سرفصل مشاهدات منوی انبارداری رجوع کرده و شاخه گزارش موجودی انبارها را کلیک می‌نمائید. به صفحه زیر متصل می‌شوید:

 درقسمت کالاها هم می‌توان از موجودی یک کالا در انبار گزارش تهیه کرد و هم می‌توان کد گروه کالایی را در فیلد از وارد کرد و در فیلد تا کد کالایی موردنظر را وارد نمود. در قسمت تاریخ بازه زمانی موردنظر را وارد می‌کنیم. و در انتها در قسمت انبارها، انبار موردنظر که کالا یا گروه کالایی انتخاب شده در آن وجود دارد، را وارد می‌کینم. در این قسمت می‌توان موجودی کلیه کالاها را به‌صورت مقداری و ریالی در هر انبار استخراج نموده و چاپ یا خروجی Excel ، Word و یا PDF برای آن تهیه نمود. شایان ذکر است گه پرکردن فیلدهای مربوط به کالا الزامی نمی‌باشد، ولی تاریخ و انتخاب انبار الزامی است. در تصویر زیر بازه زمانی و یک انبار انتخاب شده است،گزارش خروجی را مشاهده نمائید:

همانطور که بالای صفحه مشاهد ه می‌نمائید در این قسمت می‌توانیم گزارش را چاپ و یا خروجی Excel ، Word و یا PDF برای آن تهیه کنیم.