گزارش فاکتور خرید

برای تهیه این گزارش به منوی خرید و فروش، بخش مشاهدات و گزارش فاکتور خرید رفته سپس کلیک می‌کنیم. که صفحه زیر باز می‌شود:

 

برای تهیه گزارشات فاکتورهای خرید در تاریخ‌های متفاوت از این قسمت استفاده می‌کنیم. در ابتدا نوع فاکتور را مشخص می‌نمائیم (خرید یا برگشتی خرید)، سپس شماره فاکتور و نام فروشنده را درج می‌کنیم و در نهایت تاریخ خاص یا یک دوره زمانی را مشخص کرده و روی دکمه تائید کلیک کرده تا گزارش ارائه شود. شما میتوانید گزراشات را به انواع مختلف به مدیر خود ارائه دهید.

از جمله: فایل Excel ، pdf ، word و یا به صورت پرینت