شرکت فناوری اطلاعات کلیک

در راستای شعار خود مبنی بر مشتری مداری، کلیک طبق شرایط زیر قرارداد فی‌مابین را لغو می‌سازد؛ ضمناً این ضمانت‌نامه‌ها در هیئت مدیره کلیک با هدف جلب رضایت همه جانبه مشتریان با رای اکثریت مجمع به اجرا رسیده است.

 

 

الف) ضمانت‌نامه ۷ روزه

این ضمانت‌نامه در پی آن به عمل آمده است که برخی مشتریان به موجب ناهماهنگی، پس از خرید یک مقام مسئول به علت اختلاف نظر در مجموعه خود خواهان لغو قرارداد می‌شوند یا در صورتی که اطلاعات محصول خریداری شده در سایت با نسخه ارائه شده متفاوت باشد و یا به هر علت دیگری که مشتری خواهان لغو قرارداد باشد، این امر از نظر کلیک دارای احترام است و مبلغ دریافتی عودت می‌شود. شرایط لغو قرارداد عبارتند از:

در صورت پرداخت نقدی مبلغ قرارداد توسط مشتری، وجه دریافتی پس از کسر ۱۰% مبلغ کل قرارداد باز گردانده خواهد شد.

 

 ب)ضمانت‌نامه ۳ ماهه

در مدت همکاری کلیک با شما اگر از خدمات پشتیبانی و فنی در سه ماه ابتدایی پس از عقد قرارداد نارضایتی داشتید و خدمات پشتیبانی کلیک از نظر شما به عنوان مشتری انتظارات را بر طرف نساخته باشد، با احترام به نظر مشتری قرارداد لغو خواهد شد و مبلغ دریافتی عودت می‌شود. شرایط لغو قرارداد عبارتند از:

در صورت پرداخت نقدی مبلغ قرارداد توسط مشتری، وجه دریافتی پس از کسر ۳۰% مبلغ کل قرارداد باز گردانده خواهد شد.