معرفی

افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش سرعت انجام فرآیندهای سازمان در بخش‌های مختلف، بالابردن دقت فرآیندی سازمان. به‌طور کلی:

کارایـی (performance)

کارایی به معنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کاری که انجام شده است. سطح افزایش کارایی مستقیما به دست مدیران سپرده شده است. افزایش کارایی موجب ارتقاء بهره‌مندی و کمک موثر در نیل به اهداف سازمانی خواهد شد. واژه کارایی، مفهوم محدودتری دارد و در رابطه با کارهای درون سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.کارایی سازمان عبارت‌ است‌ از؛ مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و می‌توان آن را برحسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد. اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخص برسد، می‌گویند که کارایی بیشتری دارد. به عبارت دیگر کارایی به معنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار انجام شده است، یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام می‌گیرد.

بـهره‌وری (Efficiency)

واژه بهره‌وری برای بسیاری از کارکنان و افراد جامعه واژه‌ای آشناست و بسیاری از مدیران در بیان رسمی و دوستانه خود از این سوال بسیار استفاده کرده‌اند(بهره‌وری چیست؟) که برای روشن شدن موضوع به تعریف آن می‌پردازیم. انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید، کارآ و ثمربخش از توانایی‌ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است و در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. محدودیت منابع در دسترس، رشد نیازها و افزایش جمعیت باعث شده است توجه و در اولویت قرار گرفتن افزایش بهره‌وری در رئوس برنامه‌ریزی‌ سازمانی قرار گیرد. آشنایی و درک این مفهوم به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم مدیریت بسیار مهم است. یکی از تعاریف متداول برای علم مدیریت را می‌توان، استفاده حداکثری از حداقل منابع در جهت رسیدن به اهداف سازمان با بهره‌وری بالا برشمرد. اصطلاح بهره‌وری برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و افراد با توجه به موقعیت خود، از نظر ارائه دهنده یا مصرف کننده خدمات، تعریف‌های متفاوتی از بهره‌وری دارند. در واقع بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می‌آید. با این نگرش و محاسبه می‌توان از بهره‌وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت نمود و مقدار شاخص بهره‌وری در واقع میزان اثربخشی و کارآیی در یک سازمان را نشان می‌دهد و این افزایش بهره‌وری هدف غایی کلیه مدیران سازمان‌ها می‌باشد.

حال نقش کلیک در افزایش راندمان کارایی و بهره‌وری سازمان شما چیست؟

همان گونه که در تعریف کارایی آمده است، کارایی به معنای کمترین زمان و کمترین انرژی مصرفی برای انجام امور سازمان است و بهره‌وری به معنای سرعت دادن به فعالیت، کاهش زمان و تخصیص آن زمان به امر دیگری است. بنابراین؛ کلیک با استفاده از یکپارچگی اطلاعات سیستم، قابلیت تحت‌وب بودن، سطح‌بندی خاص، تفضیلی شناور، امنیت ویژه سیستم، پشتیبانی قدرتمند، قابلیت انعطاف‌پذیری، ثبت‌های اتوماتیک و … توانسته است در افزایش کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها به گفته خود مشتریان، نقش مهمی را ایفا کند.