نرم افزار حسابداری کلیک - نسخه بازرگانی

معرفی

کلیک به عنوان یک شریک تجاری برای شرکت‌های فعال در صنعت واردات و صادرات، و با هدف تامین نیازهای خاص این صنعت، راهکاری مبتنی بر فناوری اطلاعات برای این صنعت ارائه کرده است. در ارائه این راهکار، تلاش شده تا ویژگی‌های خاص این صنعت به شرح ذیل، مورد توجه قرار گیرند:
 • امکان مدیریت شعب شرکت
 • مدیریت تصمیمات متنوع فروش به صورت متمرکز
 • مدیریت در لحظه و به روز موجودی شعب در داخل و خارج کشور
 • ثبت هزینه های واردات و صادرات کالا
 • تنوع لیست های قیمت برای هر گروه از مشتریان(همکاران، دوستان، متفرقه، کارمندان) و غیره
 • تنوع انواع مدل های تسویه حساب شامل فروش قسطی، فروش نقدی، فروش چکی (مدت دار)
 • ارتباط با تامین کنندگان زیاد
 • ارتباط با مصرف کننده نهایی و لحظه ای بودن فرایند فروش
 • امکان اتصال ویزیتورها و کارشناسان با عملیات سیستم

امکــانــات

حسابداری

 • تعریف دوره های مختلف با امکان تعیین بازه زمانی
 • امکان تنظیم ترازنامه منطبق با نیاز شرکت
 • امکان تنظیم صورت سود و زیان منطبق با نیاز شرکت
 • امکان تعریف کل و گروه و معین با تخصیص حسابهای تفضیلی تا ۲ سطح
 • امکان تعریف حسابهای تفضیلی تا عمق نامحدود
 • سند حسابداری با کنترل خطا در هنگام ثبت معین و تفضیلی، امکان افزودن فایل پیوست به سند، گزارش دفتر کل و معین و تفضیلی در سند، کپی سند، کپی سطر سند، موازنه اتوماتیک سند، سند یادداشت، اصلاحی، افتتاحیه، اختتامیه، بستن حساب‌ها، عادی، امکان قفل کردن سند
 • امکان تعیین شماره شروع اسناد حسابداری، حرکت بین اسناد با شماره سند یا عطف سند به طور متوالی و نامتوالی، تعیین پیوست سطری سند، چاپ سند به دو فرمت
 • امکان بستن حساب‌ها به صورت اتوماتیک
 • ثبت اتوماتیک تراز اختتامیه و افتتاحیه و بستن دوره‌های مالی
 • گزارش اسناد حسابداری بر اساس شماره سند، عطف سند و تاریخ
 • گزارش دفتر کل و معین براساس شماره سند، عطف سند و تاریخ
 • گزارش دفتر تفضیلی با امکان تعیین سطح تفضیلی و یا خلاصه تفضیلی و گزارش گیری در سطح معین و تفضیلی
 • گزارش دفتر روزنامه در سطح معین و تفضیلی و با شرط تاریخ
 • تراز حسابهای معین و کل و تفضیلی با امکان حرکت تا سطح بعدی و مشاهده سند
 • تمامی گزارشات امکان خروجی Excel و PDF و Word

خزانه داری

 • امکان تعریف صندوق‌ها با مشخص کردن فعال یا غیر فعال بودن و اعمال سطح دسترسی صندوق به گروه‌های کاربران
 • امکان تعریف حساب‌های بانکی مختلف و اعمال سطح دسترسی بانک به گروه‌های کاربران
 • امکان تعریف دسته چک‌ها و فرمت‌های چاپ چک
 • امکان تعریف تنخواه‌داران و اختصاص مانده اول دوره
 • امکان تعریف تشخیص حساب خزانه‌داری روی همه عملیات سیستم خزانه
 • امکان ثبت دریافت‌های نقدی
 • امکان ثبت پرداخت‌های نقدی
 • امکان ثبت واریزهای بانکی
 • امکان ثبت برداشت‌های بانکی
 • امکان ثبت اسناد مالی دریافتی با قابلیت چاپ و واگذاری چک به بانک، وصول چک در صندوق، برگشت چک، خرج چک یا استرداد چک
 • امکان ثبت اسناد مالی پرداختنی با قابلیت چاپ و پاس شدن یا برگشت چک
 • امکان ثبت تنخواه گردانی
 • امکان ثبت اسناد مالی دریافتنی ابتدای دوره
 • امکان ثبت اسناد مالی پرداختنی ابتدای دوره
 • امکان گزارش اسناد مالی (پرداخت‌ها و دریافت‌ها با امکان گذاشتن شروط : مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده، محدوده تاریخ و محدوده شماره اسناد)با قابلیت مرتب سازی بر اساس شماره، عطف، تاریخ و سررسید بصورت صعودی و نزولی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش دریافت و پرداخت نقدی با شرایط فیلتر گزارش اسناد مالی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش واریز و برداشت بانکی با شرایط فیلتر گزارش اسناد مالی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش صندوق با قابلیت محدود کردن صندوق‌ها و تاریخ و مرتب سازی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش خلاصه عملکرد صندوق‌ها (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش بانک (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش تنخواه‌داران (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تنظیم هشدار چک‌های دریافتی و پرداختی
 • امکان گزارش‌گیری رتبه‌بندی صندوق‌ها و صندوق‌داران به صورت نموداری و نمایش آن در داشبورد مدیریت

انبارداری

 • امکان تعریف انبارهای متعدد و اعمال سطح دسترسی انبار به گروه‌های کاربران و امکان تعیین روش ارزیابی و نوع انبار
 • امکان تعریف کالاها با تعداد سطوح نامحدود و کدفنی و بارکد و امکان ایجاد حساب تفضیلی برای کالاها و اختصاص یک کالا به چند انبار بطور همزمان
 • امکان تعیین نسبت قطعی یا غیر قطعی برای کالاها
 • امکان تعریف بارکد برای کالاها و نیز چاپ بارکد کالاهای جدید در سیستم و تولید برچسب بارکدی برای کالاها
 • تعیین دو واحد کالایی به کالاها
 • امکان تعیین تصویر برای کالاها
 • امکان تعیین سریال برای کالاها
 • امکان import لیست کالاها به انبار و export لیست کالاها
 • امکان تعریف تشخیص حساب‌های انبارداری جهت صدور سند مالی
 • امکان ثبت رسید انبار، حواله انبار، حواله برگشتی، رسید برگشتی و حواله انتقالی با قابلیت چاپ
 • امکان ثبت رسید انتقالی بین شعب و حواله انتقالی با قابلیت چاپ
 • امکان تعریف موجودی کالای ابتدای دوره و انتقال کالاهای انتهای دوره قبل به دوره جاری و چاپ آن‌ها(انبارگردانی ابتدای دوره)
 • امکان تهیه گزارش موجودی انبارها با قابلیت محدود کردن تاریخ، کالا و انبار (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تهیه موجودی کالاها با امکان نمایش آخرین قیمت ورودی و خروجی و نیز کالاهای منفی و صفر (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تهیه کارت گردش کالا (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تهیه گزارش سریال های کالا (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تغییر روش انبارداری به انبار دائمی و ادواری

خرید و فروش

 • امکان تعریف ویزیتورها با قابلیت تعریف ۴ نوع پورسانت‌دهی
 • امکان تعریف مشتریان نامحدود حقیقی و حقوقی با امکان اختصاصی سقف تخفیف ، سقف اعتبار ، نوع تسویه و اختصاص ویزیتور و لیست قیمت، کشور، شهر، استان و منطقه و گروه مشتری و و فیلترینگ جدول مشتریان براساس گروه مشتری، نوع فاکتور و لیست قیمت و منطقه
 • امکان ثبت مشتری لیست سیاه و یا عادی
 • امکان بارگذاری لیست مشتریان از روی فایل اکسل با تعیین اتوماتیک حساب تفضیلی و شخص آن مشتری به صورت خودکار
 • امکان تعریف فروشندگان با تعیین گروه فروشنده و فیلترینگ جدول فروشندگان براساس گروه
 • امکان تعریف لیست‌قیمت‌ فروش به صورت نامحدود و اعمال سطح دسترسی به گروه‌های کاربران جهت استفاده از لیست و امکان کپی لیست قیمت
 • امکان تعریف تشخیص حساب خرید و فروش جهت ثبت سند حسابداری
 • ثبت فاکتورهای خرید به صورت آزاد و یا از روی رسید انبار و ثبت پرداختی‌ها به فروشنده همزمان با ثبت فاکتور و چاپ آن
 • امکان ثبت فاکتورهای فروش و ارسال پیامک از روی فاکتور
 • امکان ثبت فاکتورهای فروش رسمی و غیر رسمی با قابلیت چاپ فاکتور دارایی و فاکتور معمولی
 • کنترل قیمت خرید کالا در هنگام ثبت فاکتور فروش
 • ثبت فاکتور براساس لیست قیمت و همچنین امکان قفل کردن فاکتور بر روی لیست قیمت
 • امکان تعیین اقساط برای فاکتور مشتری و تولید جدول اقساط برای مشتری و چاپ آن
 • امکان تعیین نوع و نحوه تسویه حساب مشتری در هنگام ثبت فاکتور فروش
 • امکان نمایش کالاها در فاکتور به صورت کاشی چین(مناسب برای رستوران‌ها)
 • امکان ثبت فاکتور و همزمان ثبت دریافتی نقدی از مشتری(مناسب برای فروشگاه‌ها)
 • امکان خلاصه سازی فاکتور فروش منطبق با نیاز کاربر
 • امکان ثبت پیش‌فاکتور
 • صدور حواله انبار، رسید انبار و سند حسابداری از روی فاکتورهای خرید و فروش
 • امکان ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و برگشت از فروش
 • امکان ثبت تسویه فاکتورهای فروش و تهاتر فاکتورهای خرید و برگشت از فروش با فاکتور فروش
 • امکان تهیه گزارش فاکتورهای خرید و برگشت از خرید با قابلیت محدود کردن تاریخ، انبارها، شماره فاکتور و فروشنده
 • امکان تهیه گزارش فاکتور های فروش و برگشت از فروش با قابلیت محدود کردن تاریخ، انبارها، شماره فاکتور، مشتری و ویزیتور
 • امکان چاپ جزئیات فاکتور خرید رسمی با قابلیت تهیه برای ارائه به دارایی
 • امکان چاپ جزئیات فاکتور فروش رسمی با قابلیت تهیه برای ارائه به دارایی
 • گزارش فروش روزانه سازمان‌ها، شعبه‌ها، دوره‌ها و انبارها به صورت نمودار و نیز در بازه‌های زمانی مختلف روز و هفته و ماه و سال
 • گزارش فروش روزانه براساس جدول، نمودار دایره ای مقایسه ای، میله ای و نقطه ای
 • امکان تهیه گزارش عملکرد اشخاص و ویزیتورها
 • امکان تهیه گزارش ارزش کالا با قابلیت میانگین سود و میانگین خرید و سود کل (با امکان ذخیره گزارش در قالبهای Excel و PDF و Word)
 • گزارش آمار معاملات فصلی با فرمت مورد نظر دارایی جدید
 • امکان تنظیم فاکتور فروش براساس زمان تسویه حساب مشتری و مشاهده فاکتورهای بدهکار یا مانده دار در داشبورد مدیریت جدید
 • گزارش رتبه‌بندی فروش براساس انبار و صندوق و شعبه و وزن‌دهی انبارها در نحوه محاسبه رتبه و نمایش به ۵ صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی و سالیانه در داشبور مدیریتی جدید
 • امکان ایجاد مشتری در هنگام ثبت فاکتور فروش و یا پیش فاکتور
 • امکان ایجاد راننده یا توزیع کننده در هنگام ثبت فاکتور فروش یاخرید
 • امکان ایجاد فروشنده در هنگام ثبت فاکتور خرید
 • تنظیمات فاکتور و پیش‌فاکتور فروش
 • امکان ایجاد کاربران
 • امکان ایجاد گروه‌های کاربران جهت دادن سطح دسترسی به کاربران سیستم
 • امکان تعیین پیش فرض‌های سیستم شامل تعریف انواع حساب‌ها، بانک‌ها، مناطق، واحدهای کالایی و …..
 • امکان تهیه گزارش عملکرد کاربران به صورت نموداری
 • امکان ثبت مخاطبان سیستم به صورت دفترچه تلفن و ارسال پیامک یا ایمیل برای آن‌ها جدید

گردش‌کاری

 • امکان تعریف گردش‌کاری‌های مختلف
 • امکان تعریف مراحل مختلف گردش کاری
 • امکان انتساب مراحل مختلف کاری به یک یا چند گردش کاری
 • امکان تعیین سطح دسترسی هر مرحله‌ی گردش کاری به گروه‌های کاربری سیستم
 • امکان تعیین کارهای اجرایی هر مرحله‌ی کاری
 • امکان اختصاص کلاس یا متد یا فرم یا فرمول هر کار اجرای در سیستم گردش کاری
 • امکان تعریف قالب ‌های اس ام اس برای هر مرحله از ایستگاه‌های کاری
 • امکان گزار‌گیری از یک فایل گردش کاری براساس فاکتور یا مشتری یا سفارش و یا هر عاملی که در گردش‌کاری دخالت دارد.

سفارشات خارجی و ارزی

 • امکان تعیین ارزهای مورد استفاده در سیستم (دلار، یورو و …)
 • امکان تعیین نرخ ارزهای تعریف شده با تاریخ و ساعت نرخی
 • امکان ثبت فاکتور خرید، فروش و هزینه های خرید و فروش براساس ارز مرجع
 • امکان ثبت سند حسابداری با استفاده از نرخ های ارزی تعیین شده براساس ساعت و تاریخ ثبت نرخ
 • امکان ثبت رسید و حواله های ریالی انبار داری براساس ارز مرجع ثبت شده
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع از فروشندگان کالا و خدمات
 • امکان گروه‌بندی کالاها برای تعیین حوزه فعالیت فروشندگان
 • امکان معرفی پرسنل بازرگانی و محدوده فعالیت هر یک از آن‌ها در زمینه خریدهای داخلی یا خارجی
 • تعریف پارامترهای موثر بر خرید خارجی و فراخوانی آن‌ها در سندهای مختلف خرید خارجی
 • امکان تعریف گروه‌های مختلف کالا برای تعیین تعرفه و حقوق ورودی هر یک
 • امکان تعریف ارز و نرخ برابری با ریال در تاریخ‌های مختلف
 • صدور درخواست‌های خرید بر مبنای اطلاعات موجودی انبار، درخواست کالا از انبار و برنامه‌ریزی احتیاجات مواد
 • استفاده از گزینه‌های خاتمه و برگشت از خاتمه خرید در اغلب مراحل خرید به منظور اعمال تصمیمات پیش‌بینی نشده
 • محاسبه و کنترل مقدار سفارش در راه
 • صدور سفارش خرید بخش بازرگانی
 • ترکیب چند درخواست خرید یا بخشی از یک درخواست خرید یا حتی بخشی از یک قلم درخواست خرید یا یک یا چند سفارش خرید
 • پیشنهاد و تعیین فروشندگان منتخب برای هر سفارش خرید
 • تهیه نامه استعلام صادره به فروشنده
 • تهیه صورت خلاصه استعلام از فروشندگان برای هر سفارش با تفکیک قیمت خالص و ناخالص
 • ثبت پیش‌فاکتور اولیه، دستور خرید و پیش‌فاکتور نهایی
 • ثبت اطلاعات بیمه، ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای یک پیش‌فاکتور دریافت شده از یک فروشنده
 • چاپ فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی توسط سیستم
 • ثبت اطلاعات خریدهای نقدی و اعتباری
 • امکان نگهداری اطلاعات فاکتور و ثبت آن بر مبنای پیش‌فاکتور نهایی، ثبت سفارش و گشایش اعتبار
 • امکان صدور چند فاکتور برای یک پیش فاکتور در حالتی که یک پیش‌فاکتور در چندین محموله برای خریدار ارسال می‌شود(Partial Shipment)
 • ثبت اطلاعات بارنامه و صورت بسته‌بندی (Packing List) برای یک محموله
 • ثبت اطلاعات ترخیص کالا از گمرک و محاسبه‌ی حقوق و عوارض گمرکی یک محموله ترخیص شده
 • امکان ردیابی سفارش در فرآیند خرید
 • ثبت اطلاعات ارسال کالا به انبار براساس اطلاعات ترخیص
 • تعریف حساب‌های ثابت سیستم خرید خارجی
 • پوشش فرآیندهای حسابداری خرید خارجی در فرم جامع حسابداری خرید خارجی
 • محاسبه‌ی بهای تمام شده خرید خارجی و پوشش فرآیندهای حسابداری بهای تمام شده
 • امکان ثبت برگشت کالای نامنطبق برای کالاهای برگشتی از انبار
 • امکان ثبت اسناد مطالبه خسارت (Claim) و تاییدیه مطالبه خسارت (Credit Note) برای ثبت تمام شرایط کلیم
 • پوشش فرآیندهای حسابداری کلیم در فرم جامع حسابداری کلیم
 • زمان‌بندی سفارش‌ها و پیش‌بینی تاریخ انجام هر یک از مراحل خرید
 • ثبت اطلاعات پیشرفت و دلایل تاخیر فعالیت‌های خرید
 • تعریف پارامترهای ارزیابی
 • ارزیابی فروشندگان براساس یک سفارش یا حتی یک کالا با توجه به پارامترهای تعریف شده
 • مرور اسناد برای پیگیری مراحل انجام‌شده و نمایش اسناد ثبت شده برای هر درخواست خرید
 • گزارش‌های دوره‌ای خرید
 • نمایش کلیه‌ی اسناد موجود درسیستم به تفکیک نوع سند(کلیه‌ی درخواست‌ها، سفارش‌ها، پیش فاکتورها و ….) با کمک فیلترهایی همچون محدوده‌ی تاریخ، صادر کننده‌ی سند و …
 • نمایش اسناد مرتبط با یک کال، فروشنده یا کارشناس خرید خاص
 • روند خرید از درخواست تا رسید انبار برای پیگیری انبار
 • تهیه نامه استعلام صادره به فروشنده

«مزایای ویژه»


 • آموزش

  کار با کلیک بسیار ساده طراحی شده است، و مدت زمان آموزش رایگان برای این نسخه 100 ساعت می‌باشد.

 • زیرسیستم گردش‌کار

  در اتوماسیون اداری با استفاده از زیر سیستم گردش‌ کار امکان  ایجاد  کارتابل  برای  هر  کاربر  سیستم  وجود  دارد.

 • ماژول بهاء تمام شده ارزی

  در این ماژول ثبت هزینه‌های کالای خریداری شده به‌صورت ارزی یا ریالی امکان‌پذیر می‌باشد و محاسبه بهاء تمام شده کالا به‌صورت ارزی، ریالی یا ارز مرجع صورت می‌گیرد.

 • ماژول ارزی

  امکان ثبت خریدها و فروش‌ها براساس نرخ ارز مرجع و ثبت در اسناد حسابداری و تهیه‌ی گزارشات مربوطه

 • پشتیبانی رایگان

  پشتیبانی رایگان پیش‌بینی شده این نسخه 9 ماه می‌باشد. بعد این مدت قرارداد سالانه پشتیبانی، لحاظ می‌شود.

 • ماژول تسویه و تهاتر فاکتور

  امکان تسویه فاکتورهای‌ فروش و ثبت واریزی‌های‌ مختلف مشتری‌ و یا ارتباط‌ دادن واریزی‌های‌ قبلی‌ مشتری و یا تهاتر فاکتور خرید یا برگشت‌ از فروش‌ مشتری‌ با فاکتور فروش

«گالری نرم‌افزار»

نمایی از زیر سیستم و صفحات مختلف حسابداری بازرگانی به روایت تصویر