ویژگی‌های نرم افزار

عضو رسمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران از تیر ماه سال ۱۳۸۴ براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار (مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ مجلس شورای اسلامی) و آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران (مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۲۴) فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با تلاش بی‌وقفه دست‌اندرکاران صنعت ICT کشور، با هدف تنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در سازماندهی امور تجاری رایانه‌ای، پیش از این در قالب انجمن شرکت‌های انفورماتیک از سال ۱۳۷۳فعال بوده است که در نهایت سال ۱۳۸۴ براساس مصوبه مجلس و آئین نامه هیئت وزیران تحت عنوان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت خود را در مقیاس وسیع‌تری ادامه می‌دهد و شرکت فناوری اطلاعات کلیک از سال ۱۳۹۰ به عنوان یک عضو کوچک از این خانواده بزرگ در حال همکاری فعال بوده است، همچنین تمامی خدمات فناوری اطلاعات کلیک تحت نظر مستمر سازمان می‌باشد.

ادامه مطلب