داشبورد

یکی از زیرسیستم های حسابداری آنلاین کلیک، گردش کار می باشد. نرم افزار حسابداری کلیک با ارایه راهکار گردش کار امکان مدیریت کارها و فاکتورهای فروش و حواله های انبار و پرداخت های سیستم را فراهم می کند.