زیرسیستم خزانه‌داری

برای ایجاد هر حساب صندوق یا بانک و یا حساب اشخاص به کد تفضیلی برای آن نیازمندیم. در هرعنوان حسابی یک میانبر حساب تفضیلی گذاشته شده است تا دسترسی کاربر برای ایجاد حساب تفضیلی سریعتر انجام گیرد. همانطور که می‌دانیم کد حساب تفضیلی برای گزارش‌های حسابداری و در نهایت انعکاس آن در صورت‌های مالی می‌باشد. ولی کد حساب صندوق یا بانک و… که در منوی اطلاعات هر زیرسیستم داده می‌شود برای قسمت مشاهدات همان زیرسیستم مورد استفاده قرارمی‌گیرد. در این قسمت صندوق‌هایی که در شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند تعریف می‌شود. برای ایجاد حساب صندوق به زیرسیستم خزانه داری مراجعه می‌کنیم:و از سرفصل اطلاعات آن، صندوق‌ها را انتخاب می‌کنیم.
در این قسمت بر روی دکمه +صندوق جدید کلیک می‌کنیم.
برای ایجاد حساب صندوق جدید نیاز به کد تفصیلی در حساب‌های تفضیلی می‌باشد، سرفصل گروه حساب‌های تفضیلی درسیستم ایجاد شده است. چنانچه کد تفصیلی صندوق قبلا در حساب‌های تفضیلی در قسمت‌ صندوق‌ها ایجاد شده باشد، در اینجا تنها آن را انتخاب می‌کنیم و در غیر اینصورت کد تفصیلی را می‌توان از همینجا ایجاد نمود. بدین منظور علامت مثبت درا نتهای فیلد صندوق را کیلیک می‌کنیم :
در قسمت سطح صندوق را تایپ کرده و انتخاب می‌کنیم. با زدن کلید تب، کد تفضیلی صندوق به صورت اتومات داده می‌شود و در قسمت عنوان، نام صندوق مورد نظر را می‌نویسیم با تایید کردن یک حساب تفضیل برای صندوق ایجاد می‌شود. به صفحه قبل باز می‌گردیم:
در این صفحه شماره کد صندوق که در خزانه‌داری مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت اتومات داده می‌شود و امکان تغییر آن وجود ندارد سپس دکمه پیش فرض را تیک‌دار می‌کنیم و در قسمت عنوان نام صندوق موردنظر را وارد کرده و تیک مربوط برای دسترسی گروه‌های کاربران موردنطر را فعال نموده و با زدن دکمه تایید صندوق جدید ایجاد می‌شود. اگر کاربرانی با سطح دسترسی متفاوتی دارید باید در این قسمت دسترسی گروه کاربری آن را علامت زد.
♣ هر شعبه می تواند یک صندوق پیش فرض و چندین صندوق دیگر داشته باشد و برای هر یک از آنها سطح دسترسی مستقلی (کاربران ارشد، پرسنل، حسابداری، و …) تعریف نماید.
♣ مانده اولیه برای آگاهی شما از مانده اول دوره‌تان می‌باشد و بابت آن ثبتی زده نمی‌شود و در ترازنامه هم نشان داده نخواهد شد.
♣ شماره صندوق به صورت پیش فرض داده خواهد شد.
♣چنانچه صندوقی را ایجاد کرده باشید ولی برای شما کاربردی نداشته باشد (برای یک مدت زمان خاص یا برای همیشه) برای این منظورکافیست تا تیک مربوط به دکمه غیرفعال را علامت بزنید.
♣در انتهای صفحه دکمه هایی برای آسان ترنمودن استفاده نرم افزار برای کاربر تعبیه شده است. بدین منظور دکمه بازگشت شما را به صفحه‌ی قبل هدایت می‌کند و دکمه سوابق نشان‌دهنده کاربر ایجاد کننده صندوق می‌باشد. دکمه ذخیره و ماندن صندوق موردنظر را هم تایید می‌نماید و هم صفحه جدید برای ایجاد صندوق جدید برای شما باز می‌کند.