متفرقه

شرکت فناوری اطلاعات کلیک

در راستای شعار خود مبنی بر مشتری مداری، کلیک طبق شرایط زیر قرارداد فی‌مابین را لغو می‌سازد؛ ضمناً این ضمانت‌نامه‌ها در هیئت مدیره کلیک با هدف جلب رضایت همه جانبه مشتریان با رای اکثریت مجمع به اجرا رسیده است.

ادامه مطلب