نرم افزار حسابداری کلیک - نسخه خدماتی

معرفی

 کلیک به عنوان یک شریک تجاری برای شرکت‌های فعال در صنعت خدمات (اعم از واحدهای اقامتی،درمانی،تفریحی و...) و با هدف تامین نیازهای خاص این صنعت، راهکاری مبتنی بر فناوری اطلاعات برای این صنعت ارائه کرده است. در ارائه این راهکار، تلاش شده تا ویژگی‌های خاص این صنعت به شرح ذیل، مورد توجه قرار گیرند:
 • حجم بالای کاربران
 • مدیریت تصمیمات متنوع به صورت متمرکز
 • مدیریت در لحظه و به‌روز موجودی‌ها
 • تنوع لیست‌های قیمت برای هر گروه از مشتریان (همکاران، دوستان، متفرقه، کارمندان) و غیره
 • تنوع انواع مدل‌های تسویه حساب شامل اقساطی، نقدی، صندوق
 • ارتباط با تامین کنندگان زیاد
 • ارتباط با مشتریان و لحظه‌ای بودن فرایند خدمات

امکــانــات

حسابداری

 • تعریف دوره‌های مختلف با امکان تعیین بازه زمانی
 • تعریف حساب کل و گروه، معین با تخصیص حسابهای تفضیلی تا ۱ سطح
 • تعریف حساب‌های تفضیلی تا عمق نامحدود
 • امکان بستن حساب‌ها به صورت اتوماتیک
 • ثبت اتوماتیک تراز اختتامیه و افتتاحیه و بستن دوره‌های مالی
 • گزارش دفتر کل و معین براساس حساب معین و تاریخ و امکان مرتب سازی گزارش
 • گزارش دفتر تفضیلی با امکان تعیین سطح تفضیلی و یا خلاصه تفضیلی و گزارش‌گیری در سطح معین و تفضیلی
 • گزارش دفتر روزنامه در سطح معین و تفضیلی و با شرط تاریخ
 • گزارش صورت سود و زیان با تنظیم تاریخ با فرمت استاندارد مالیاتی جدید
 • گزارش ترازنامه با فرمت استاندارد مالیاتی

خزانه داری

 • امکان تعریف صندوق‌ها با مشخص کردن فعال یا غیر فعال بودن و اعمال سطح دسترسی صندوق به گروه‌های کاربران
 • امکان تعریف حساب‌های بانکی مختلف و اعمال سطح دسترسی بانک به گروه‌های کاربران
 • امکان تعریف دسته چک‌ها و فرمت‌های چاپ چک
 • امکان ثبت دریافت‌های نقدی
 • امکان ثبت پرداخت‌های نقدی
 • امکان ثبت واریزهای بانکی
 • امکان ثبت برداشت‌های بانکی
 • امکان ثبت اسناد مالی دریافتی با قابلیت چاپ و واگذاری چک به بانک، وصول چک در صندوق، برگشت چک، خرج چک یا استرداد چک
 • امکان ثبت اسناد مالی پرداختنی با قابلیت چاپ و پاس شدن یا برگشت چک
 • امکان ثبت اسناد مالی دریافتنی ابتدای دوره
 • امکان ثبت اسناد مالی پرداختنی ابتدای دوره
 • امکان گزارش اسناد مالی (پرداخت‌ها و دریافت‌ها با امکان گذاشتن شروط: مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده، محدوده تاریخ و محدوده شماره اسناد) با قابلیت مرتب سازی بر اساس شماره، عطف، تاریخ و سررسید بصورت صعودی و نزولی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • مکان گزارش دریافت و پرداخت نقدی با شرایط فیلتر گزارش اسناد مالی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • کان گزارش واریز و برداشت بانکی با شرایط فیلتر گزارش اسناد مالی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش صندوق با قابلیت محدود کردن صندوق‌ها و تاریخ و مرتب سازی (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش خلاصه عملکرد صندوق‌ها (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان گزارش بانک (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تنظیم هشدار چک‌های دریافتی و پرداختی

انبارداری

 • امکان تعریف انبارهای متعدد و اعمال سطح دسترسی انبار به گروه‌های کاربران و امکان تعیین روش ارزیابی و نوع انبار
 • تعریف کالاها با تعداد سطوح نامحدود و اختصاص یک کالا به چند انبار بطور همزمان
 • تعیین یک واحد کالایی به کالاها
 • امکان تعریف بارکد برای کالاها و نیز چاپ بارکد کالاهای جدید در سیستم و تولید برچسب بارکدی برای کالاها
 • امکان import لیست کالاها به انبار و export لیست کالاها
 • امکان ثبت رسید انبار، حواله انبار، حواله برگشتی، رسید برگشتی و حواله انتقالی با قابلیت چاپ
 • امکان ثبت حواله انتقالی با قابلیت چاپ
 • امکان تعریف موجودی کالای ابتدای دوره و انتقال کالاهای انتهای دوره قبل به دوره جاری و چاپ آن‌ها(انبارگردانی ابتدای دوره)
 • امکان تهیه گزارش موجودی انبارها با قابلیت محدود کردن تاریخ، کالا و انبار (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تهیه موجودی کالاها با امکان نمایش آخرین قیمت ورودی و خروجی و نیز کالاهای منفی و صفر (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)
 • امکان تهیه کارت گردش کالا (با امکان ذخیره گزارش در قالب‌های Excel و PDF و Word)

خرید و فروش

 • امکان تعریف مشتریان نامحدود حقیقی و حقوقی با امکان اختصاصی سقف تخفیف ، سقف اعتبار ، نوع تسویه و اختصاص ویزیتور و لیست قیمت، کشور، شهر، استان و منطقه و گروه مشتری و و فیلترینگ جدول مشتریان براساس گروه مشتری، نوع فاکتور و لیست قیمت و منطقه
 • امکان ثبت مشتری لیست سیاه و یا عادی
 • امکان بارگذاری لیست مشتریان از روی فایل اکسل با تعیین اتوماتیک حساب تفضیلی و شخص آن مشتری به صورت خودکار
 • مکان تعریف فروشندگان با تعیین گروه فروشنده و فیلترینگ جدول فروشندگان براساس گروه
 • مکان تعریف لیست قیمت فروش به صورت نامحدود و اعمال سطح دسترسی به گروه های کاربران جهت استفاده از لیست و امکان کپی لیست قیمت
 • بت فاکتورهای خرید به صورت آزاد و یا از روی رسید انبار و ثبت پرداختی‌ها به فروشنده همزمان با ثبت فاکتور و چاپ آن
 • بت فاکتورهای فروش و ارسال پیامک از روی فاکتور
 • کنترل قیمت خرید کالا در هنگام ثبت فاکتور فروش
 • امکان ثبت فاکتورهای فروش رسمی و غیر رسمی با قابلیت چاپ فاکتور دارایی و فاکتور معمولی
 • ثبت فاکتور براساس لیست قیمت و همچنین امکان قفل کردن فاکتور بر روی لیست قیمت
 • امکان تعیین نوع و نحوه تسویه حساب مشتری در هنگام ثبت فاکتور فروش
 • امکان نمایش کالاها در فاکتور به صورت کاشی چین(مناسب برای رستوران‌ها)
 • امکان ثبت فاکتور و همزمان ثبت دریافتی نقدی از مشتری(مناسب برای فروشگاه‌ها)
 • امکان خلاصه سازی فاکتور فروش منطبق با نیاز کاربر
 • صدور حواله انبار ، رسید انبار و سند حسابداری از روی فاکتور های خرید و فروش در هنگام ثبت فاکتور و چاپ آن‌ها
 • امکان ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و برگشت از فروش
 • گزارش فاکتورهای خرید و برگشت از خرید با قابلیت محدود کردن تاریخ، انبارها، شماره فاکتور و فروشنده
 • گزارش فاکتورهای فروش و برگشت از فروش با قابلیت محدود کردن تاریخ، انبارها، شماره فاکتور، مشتری
 • چاپ جزئیات فاکتور خرید رسمی با قابلیت تهیه برای ارائه به دارایی
 • چاپ جزئیات فاکتور فروش رسمی با قابلیت تهیه برای ارائه به دارایی جدید
 • گزارش فروش روزانه سازمان‌ها، شعبه‌ها، دوره‌ها و انبارها به صورت نمودار و نیز در بازه‌های زمانی مختلف روز و هفته و ماه و سال
 • گزارش فروش روزانه براساس جدول، نمودار دایره ای مقایسه ای، میله ای و نقطه ای
 • گزارش آمار معاملات فصلی با فرمت مورد نظر دارایی
 • گزارش رتبه‌بندی فروش براساس انبار و صندوق و شعبه و وزن‌دهی انبارها در نحوه محاسبه رتبه و نمایش به ۵ صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی و سالیانه در داشبور مدیریتی جدید
 • امکان ایجاد مشتری در هنگام ثبت فاکتور فروش و یا پیش فاکتور
 • امکان ایجاد راننده یا توزیع کننده در هنگام ثبت فاکتور فروش یا خرید
 • امکان ایجاد فروشنده در هنگام ثبت فاکتورخرید
 • امکان ایجاد گروه‌های کاربران جهت دادن سطح دسترسی به کاربران سیستم
 • امکان تعیین پیش فرض‌های سیستم شامل تعریف انواع حساب‌ها، بانک‌ها، مناطق، واحدهای کالایی و …..
 • گزارش عملکرد کاربران به صورت نموداری
 • امکان ثبت مخاطبان سیستم به صورت دفترچه تلفن و ارسال پیامک یا ایمیل برای آن‌ها جدید

«مزایای ویژه»


 • آموزش

  کار با کلیک بسیار ساده طراحی شده است، و مدت زمان آموزش رایگان برای این نسخه 50 ساعت می‌باشد.

 • فاکتور پلاس

  سیستم علاوه بر پیش نیازهای اولیه در هر فاکتور دارای بخش‌های مازاد است، و بنا به نیاز مشتری لحاظ می‌گردد، که جزء توسعه سیستم قرار می‌گیرد.

 • تخفیف

  این نسخه دارای تخفیف پلکانی‌ است، یعنی با توسعه سیستم در بخش‌های دیگر از تخفیف برخوردار می‌شوید. برای مثال: با افزایش شعبه، از تخفیف در پشتیبانی برخوردار می‌شوید.

 • تعداد کاربر

  نسخه ابتدایی با 5 کاربر در نظر گرفته شده است که قابلیت افزایش را دارد.

 • شعبه‌پذیری

  نسخه ابتدایی تک شعبه‌ای پیش‌بینی شده است، که قابلیت افزایش آن بنا به نیاز و درخواست مشتریان است.

 • پشتیبانی رایگان

  پشتیبانی رایگان پیش‌بینی شده این نسخه 6 ماه می‌باشد. بعد این مدت قرارداد سالانه پشتیبانی، بسته به نیاز مشتری لحاظ می‌شود.

«گالری نرم‌افزار»